1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
Liên hệ

Foodchem International Corporation

Địa chỉ: Foodchem Building , 2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, 201203, China
Tel.: +86 21 3126 7000   Ext: 131
Fax: +86 21 58768440

Email:
dyy@foodchem.cn
info@foodchem.cn

Skype:
foodchemmis07
foodchemcn

Thông tin phản hồi