L-Glutamine

Kết luận: Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn FCCVI
Đóng gói: 25 KG/Thùng
Lưu trữ: Giữ trong môi trường khô thoáng
Hạn sử dụng: 24 tháng